Upozornenie

Dleit upozornenie tkajce sa pouvania prpravkov na ochranu rastln s obsahom ?innej ltky glyfozt

D?a 1. 10. 2015 bola strednmu kontrolnmu askobnmu stav po?nohospodrskemu vBratislave listom zaslan vstraha radu verejnho zdravotnctva Slovenskej republiky (VZ SR) tkajca saprpravkov na ochranu rastln sobsahom ?innej ltky glyfozt vsvislosti smonou klasifikciou tejto ?innej ltky ako pravdepodobnho ?udskho karcinognu 2A.

Vzh?adom na to, e momentlne nie je mon spo?ahlivo odhadn? mieru rizika pri pouvan prpravkov na ochranu rastln sobsahom glyfoztu pre verejn zdravie, navrhuje VZ SR do?asn opatrenia na riadenie rizika pre zabezpe?enie ochrany zdravia ?ud pre prpravky na ochranu rastln sobsahom tejto ?innej ltky. Tieto opatrenia je potrebn uplat?ova? dovtedy, km Eurpsky rad pre bezpe?nos? potravn aEurpska komisia neprijm vtejto veci jednozna?n zvery.

Dokumenty na stiahnutie:

List VZ SR s opatreniami

 

Usmernenie k odberom vzoriek

Usmernenie k odberom vzoriek PDF TU

Prloha - Akreditovane laboratri PDF TU

 

PDF TU

 

PDF TU

 

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 3

Máme online 14 hostí